Energi till fastigheter

Det finns många vardagliga saker kring hushållet som påverkar ”energikonsumtionen”. Inköp av exempelvis mat och förbrukningsartiklar kan göras mer eller mindre medvetet. Det finns flera standarder och ingen är helt mogen för att ge konsumenter ett fullvärdigt, bra underlag till inköpsbeslut. Hur tillverkning och produktion görs är komplex att analysera och metoder för att kvalificera produkter är under ständig utveckling.

I ett hushåll hör uppvärmning av hus och varmvatten till de stora kostnaderna, speciellt under vintern. Material- och fastighetsbyggnadsteknik gör mycket för att hus och byggnader ska vara effektiva i uppvärmning. Den utvecklingen går snabbt och med globaliserade marknader kommer produkter och intryck som ger stora möjligheter till val av teknik. Det läggs stora resurser hos teknikkonsulter att läsa på och bedöma om teknik och material uppfyller byggstandarder.

Energideklaration av byggnader

Sedan ett drygt decennium finns lag om energideklaration av byggnader. Kommersiella flerfamiljsfastigheter behöver energideklareras var tionde år. Vid varje försäljning av bostad behöver en energideklaration upprättas. Det är endast certifierade energiexperter, inom branschen och av Boverket kallade CEX , som kan utföra sådana energideklarationer. I och med denna lag finns en ständig påminnelse och ett kontrollverk för att hålla byggnader effektiva i drift och energikonsumtion.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll behöver också göras enligt en lagstadgad återkommande cykel. Denna regel ska säkerställa att människor får en inomhusluft som är frisk och inte orsakar hälsoproblem. Framför allt gäller OVK fastigheter där människor vistas. I flerfamiljsbostadshus gäller att OVK ska göras var sjätte år, medan fastigheter som skolor, vårdcentraler och liknande behöver utföra OVK-besiktning var tredje år. Kravet på tillflöde av frisk luft motverkar strävan att behålla redan uppvärmd luft inomhus. OVK-besiktningen är ett bra tillfälle att se över drift av uppvärmning och ventilation. Mekaniska ventilationssystem, värmepumpar och varmvattenberedare slits vid normalt bruk. Ofta är det bra tillfälle att gradera upp sina system till ny teknik och genom den nya tekniken som utvecklas väldigt snabbt, uppnås lägre elräkningar och driftskostnader.