Energi till fastigheter

Det finns många vardagliga saker kring hushållet som påverkar ”energikonsumtionen”. Inköp av exempelvis mat och förbrukningsartiklar kan göras mer eller mindre medvetet. Det finns flera standarder och ingen är helt mogen för att ge konsumenter ett fullvärdigt, bra underlag till inköpsbeslut. Hur tillverkning och produktion görs är komplex att analysera och metoder för att kvalificera produkter är under ständig utveckling.

I ett hushåll hör uppvärmning av hus och varmvatten till de stora kostnaderna, speciellt under vintern. Material- och fastighetsbyggnadsteknik gör mycket för att hus och byggnader ska vara effektiva i uppvärmning. Den utvecklingen går snabbt och med globaliserade marknader kommer produkter och intryck som ger stora möjligheter till val av teknik. Det läggs stora resurser hos teknikkonsulter att läsa på och bedöma om teknik och material uppfyller byggstandarder.