Förnybar energi

Förnybar energi är precis som det låter: energi som förnyarnas i snabb takt.   Exempel på förnybara energikällor är vatten-, vind- och solkraft men även bioenergi. Bioenergi är energi som framställs av växter och växtdelar av olika slag (biomassa). Vi i Sverige har tur eftersom att vi har gott om naturresurser som kan förse oss med förnybar energi. Vi har gott om vattendrag, som vi utnyttjar med vattenkraft och gott om skog som kan förädlas till biobränslen.

Idag står skogsråvaror för majoriteten av bioenergin. Tanken är att jordbruket ska bidra med mycket mer än de 1-2 procenten som idag står för för bioenergin. Inom jordbruket finns stor potential eftersom jordbruket ger tillgång till spannmål som används till etanol och salix för värmeproduktion. Men jordbrukets restprodukter som halm och stallgödsel kan användas till framställning av biogas och fasta bränslen.

Förnybar energi är framtiden och gemensamma mål har satts upp för att värna planeten. Inom EU, år 2020, ska 20 procent av EUs energikonsumtion komma från förnybara energikällor och andelen biodrivmedel ska vara minst tio procent. Dessutom har EU kommit överens om att energieffektiviseringen ska öva med 20 procent fram tills 2020. Vi har även satt upp mål på nationell nivå. Sverige ska öka andelen förnybar energi med 10 procentenheter, från 39 till 49 procent tills 2020.