Vattenkraft

Vattenkraft är det överlägset största förnybara energislaget inom EU. Vattenkraftverk utnyttjar den stora mängden energi som vatten i rörelse har. Stora dammar håller vattnet i vattenmagasin för att skapa en passande fallhöjden men också för att lagra vatten för senare användning. Vattnet leds därefter till en turbin som roterar och driver en generator. Generatorn omvandlar turbinens rörelseenergi till elektrisk energi. Transformatorn ser till att volttalet är anpassat efter elnätet. 

Hela processen är ett kretslopp i sig; från att solens värme får vatten att avdunsta och bilda moln som resulterar i regn och snö till att nederbörden orsakar att vatten samlas i vattenmagasinet och därefter startar själva processen som genererar el. 

Fördelar med vattenkraft

Trots att vattenkraft innebär stora ingrepp i landskapet och påverkar ekosystem runt om så är fördelarna många. Exempelvis medför vattenkraft knappt några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp alls. Dessutom ger vattenkraftverk en stabil och storskalig elproduktion. Inom EU står vattenkraft för omkring 12 procent av den totala elproduktionen och 40 procent av samtliga förnybara energikällor 2014. Ännu en fördel är att vattenkraft ej medför bränslekostnader och produktionskostnaderna är låga. Det är väldigt dyrt att bygga ett vattenkraftverk men att hålla den i drift är billigt och deras livslängd är lång vilket gör det till en bra investering. Vattenkraft är en reglerkraft vilket menas med att man kan reglera hur mycket el som ska genereras för att möta efterfrågan. Det är enkelt och går snabbt att starta och stoppa vattnet. Vatten är också lätt att lagra vilket gör att vattenmagasinen fungerar som stora batterier där energin kan lagras under perioder.