Om biogas

Denna webbplats är en oberoende resurs kring ämnet biogas och förnyelsebar energi.

Anaerob nedbrytning (AD) är nedbrytningen av organiskt material genom mikroorganismer i frånvaro av syre. AD producerar biogas, en metanrik gas som kan användas som bränsle. Processen används också för att producera gödningsmedel.

Utforska denna webbplats för att förstå processen, biogasens fördelar och hur vi kan använda det i samhället som en del i omvårdnaden av vår miljö.