Solpaneler

Solpaneler utnyttjar solens energi och är därmed en förnybar energikälla. Solpaneler består av ett flertal solceller eftersom en enkel solcell inte kan tillgodose ett hus eller industri med tillräckligt mycket energi för elproduktion. Eftersom solen är energikällan alstras mest energi under sommarhalvåret.

Så fungerar solpaneler
Kort och gott omvandlar solcellerna solens kemiska energi till elektrisk energi in till våra lampor och uttag. Men vad som händer inuti solcellerna är mer komplext. Solcellerna har en framsida och en baksida och är oftast uppbyggda av halvledaren kisel. Då solljuset träffar kiselplattan frigörs positiva och negativa elektroner och en spänning alstras mellan solcellens fram- och baksida. Metallkontakter befinner sig på vardera sida om cellen likt ett batteri, skillnaden är att solcellen inte kan lagra elektriciteten utan måste transportera den vidare. Strömmen skapas i form av likström och för att omvandla denna till växelström används en så kallad växelriktare. Eftersom att solpaneler inte kan lagra energin slutar elproduktionen så fått solen slutar lysa på panelerna. En lösning är att komplettera panelerna med batterier för att ha tillgång till energi då solen inte lyser.

En solpanels effekt beror på dess kvalitet och material som används men även hur många solceller som är sammankopplade och hur soligt det är ute. En klar sommardag omvandlar solceller ungefär 10-15 % av den inkommande solenergin till elektrisk energi.

Solceller är känsliga för värme, fukt och påfrestningar från väder och vind. För att inte solcellerna ska skadas av värmen monteras solpanelerna på värmeavledande plattor. Glaset som solpaneler är gjorda av är inte heller vanligt glas eftersom solstrålarna då skulle reflekteras iväg. Glaset är härdat och innehåller mycket järn. Glaset tål vind och dåligt väder och släpper in ljuset som krävs för att kunna producera elektricitet.