Vindkraft

Vindkraft är ett förnybart energislag som genererar ström när det blåser på vindkraftverkets rotorblad. Rotorbladen har en svepyta i den fria luften vilken är det cirkulära området som skapas mellan navet och rotorbladets spets när vinden blåser. Ju större yta desto mer energi kan genereras utvinnas. Man räknar vindkraft till energi som kan skapas billigt tack vare sin relativt enkla konstruktion (jämfört med andra kraftverksslag).

Infrastrukturen kring vindkraftverk och vindkraftsparker med ledningar som kan transportera energin till områden där konsumenter finns är viktig. Vindkraftverk påverkar naturen, framför allt estetiskt genom att de syns över långa avstånd. För att bygga vindkraftverk behöver man genomgå tillståndsprocesser som ofta inkluderar många markägare.

Man räknar med att stora investeringar i vindkraft över hela världen de kommande decennierna. Tack vare att den är förnybar och inte släpper ut växthusgaser hjälper vindkraft att nå internationella utsläppsmål.